Şanlıurfa 2 Şubesi

ŞUBE 3. OLAĞAN GENEL KURULU İLANI

 

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

EĞİTİM BİRSEN ŞANLIURFA 2 NOLU ŞUBESİ

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

Eğitimciler Birliği Sendikası Şanlıurfa 2 Nolu Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu, 22/10/2022 tarihinde GAPTEM Altınbaşak Salonu’nda aşağıdaki gündemle 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte toplantı yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantı 29/10/2022 tarihinde çoğunluk sayısı aranmaksızın aynı gündemle aynı yer ve saatler arasında yapılacaktır.

 

 

                                                                                     Eğitim Birsen Şanlıurfa 2 Nolu Şubesi

                                                                                                    Yönetim Kurulu

 

 

      GÜNDEM:

 

 1. Açılış 
 2. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
 3. Divanın oluşması
 4. Divanın gündemi okuması
 5. Protokol konuşmaları
 6. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması 
 7. Denetleme Kurulu raporunun okunması 
 8. Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ibrası
 9. Zorunlu organların ve üst kurul delegelerinin seçimi
 10. Dilek ve temenniler
 11. Kapanış