Şanlıurfa 2 Şubesi

Birleştirilmiş Delege listesi askıya çıkarılmıştır

Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Yönetim Kurulu’nun seçim sürecine ve takvimine ilişkin kararı gereğince Şube Yönetim Kurulu’nun 27/08/2022 tarihli ve 132 sayılı kararı doğrultusunda 25 Eylül 2022 tarihinde 09:00–17:00 saatleri arasında Sendika hizmet binasında gerçekleştirilen delege seçimleri sonucunda oluşturluan delege listeleri askıya çıkarılmıştır. 132 sayılı karar 8 maddesi gereğince delege seçim sonuçları (delege listesinin) şube web sayfasında ve şube hizmet binasında 26–28 Eylül 2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup; buna ilişkin itirazların askı süresini takip eden üç gün içinde itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılması gerekmektedir. 
İlanen duyurulur.

Bileştirilmiş delege listesi 1. sayfasına ulaşmak için tıklayınız...

Bileştirilmiş delege listesi 2. sayfasına ulaşmak için tıklayınız...

Bileştirilmiş delege listesi 3. sayfasına ulaşmak için tıklayınız...