Şanlıurfa 2 Şubesi

Eğitim Bir Sen Şanlıurfa 2 Nolu Şubemizde Kongre Süreci Başlıyor

 

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

ŞANLIURFA (2) NO.LU ŞUBESİ

OLAĞAN GENEL KURUL SÜRECİNE İLİŞKİN

İLAN

 

Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Yönetim Kurulu’nun seçim sürecine ve takvimine ilişkin 9.8.2018 tarihli ve 405 sayılı kararı gereğince, Şube Yönetim Kurulu’nun 27/08/2018 tarihli ve 84 sayılı kararıyla;

 1. Eğitimciler Birliği Sendikası Seçim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi çerçevesinde şubemiz olağan genel kurulu delege seçimlerinde sandık bölgelerinin (alfabetik sıraya göre sandık bölgelerine dâhil işyerlerinin) ve delege dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

1 Nolu Sandık Bölgesi delege sayısı: 48

1 Nolu Sandıkta Oy Kullanacak Okullar/Birimler

 1. Akçakale Meslek Yüksekokulu
 2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 3. Birecik Meslek Yüksekokulu
 4. Bozova Meslek Yüksekokulu
 5. Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu
 6. Eğitim Faktültesi
 7. Fen Bilimleri Enstitüsü
 8. Fen-Edebiyat Fakültesi
 9. Genel Sekreterlik
 10. Güzel Sanatlar Fakültesi
 11. Harran Üni. Rektörlüğü
 12. Hilvan Meslek Yüksekokulu
 13. Hukuk Müşavirliği
 14. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 15. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2 Nolu Sandık Bölgesi delege sayısı: 46

2 Nolu Sandıkta Oy Kullanacak Okullar/Birimler

 1. İlahiyat Fakültesi
 2. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 3. Mühendislik Fakültesi
 4. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 5. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 6. Personel Daire Başkanlığı
 7. Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 8. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 9. Siverek Meslek Yüksekokulu
 10. Sosyal Bilimler Enstitüsü
 11. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 12. Suruç Meslek Yüksekokulu
 13. Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu
 14. Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 15. Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 16. Tıp Fakültesi
 17. Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği
 18. Veteriner Fakültesi
 19. Viranşehir Meslek Yüksekokulu
 20. Yapı İşleri Daire Başkanlığı
 21. Ziraat Fakültesi

             3 Nolu Sandık Bölgesi delege sayısı: 6

3 Nolu Sandıkta Oy Kullanacak Okullar/Birimler

 1. K. Y. K. Şanlıurfa İl Müdürlüğü

 

 

2. Sandık bölgeleri (sandık bölgelerine dâhil işyerleri ile sandık bölgelerine düşen delege sayılarını içerir) listelerinin (şube web sayfasında ve şube hizmet binasında 3 – 9 Eylül 2018 tarihleri arasında duyurulmasına; buna ilişkin itirazların 10 – 14 Eylül 2018 tarihleri arasında itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,

3. Delege adaylığı başvurularının 17 – 23 Eylül 2018 tarihleri arasında, “Bahçelievler Mah. Çarşı Cad. 101. sok. No 12 İncirkuşu Apt. 1/3 Haliliye/Şanlıurfa ” adresindeki şube hizmet binasında alınmasına,

4. Delege aday listelerinin 24 Eylül – 2 Ekim 2018 tarihleri arasında şube web sayfasında ve şube hizmet binasında duyurulmasına; aynı süre içinde söz konusu listelere karşı itirazların, itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,

5. Seçmen (üye) listelerinin 3 – 9 Eylül 2018 tarihleri arasında şube hizmet binasında duyurulmasına; buna ilişkin itirazların 10 – 14 Eylül 2018 tarihleri arasında itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,

6. Temsilcilik ve delege seçimlerini yürütecek sandık kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimlerden üç gün önce belirlenerek şube hizmet binasında duyurulmasına,

7. Tensilcilik ve delege  seçimlerinin 6 Ekim 2018 tarihinde 08:00 – 20:00 saatleri arasında (oy verme işlemlerinin 09:00 – 17:00 saatleri arasında) Bahçelievler Mah. Çarşı Cad. 101. sok. No 12 İncirkuşu Apt. 1/3 Haliliye/Şanlıurfa adresindeki Sendika hizmet binasında gerçekleştirilmesine,

8. Temsilcilik ve delege seçim sonuçlarının (delege listesinin) şube web sayfasında ve şube hizmet binasında 14 – 16 Ekim 2018 tarihleri arasında duyurulmasına; buna ilişkin itirazların askı süresini takip eden üç gün içinde itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,

9. Şube genel kurulunun 10 Kasım 2018 tarihinde,  bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde 17 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilmesine,

10. Şube genel kurul ilanının ve gündeminin 19 Ekim 2018 tarihinde şube web sayfasında ve şube hizmet binasında üç gün süreyle ilanına,

karar verilmiş olup ilanen duyurulur.

 

Sandık bölgeleri (sandık bölgelerine dâhil işyerleri ile sandık bölgelerine düşen delege sayılarını içerir) listeler, sendika şube hizmet binasında askıya çıkarılmıştır.

Seçmen (üye) listeleri ise Bahçelievler Mah. Çarşı Cad. 101. sok. No 12 İncirkuşu Apt. 1/3 Haliliye/Şanlıurfa  adresindeki şube hizmet binasında 3 – 9 Eylül 2018 tarihleri arasında 10.00 – 16.00 saatleri arasında incelenebilir